avatar-hero

Hi, I'm Nguyen Phat (phatvphat)

i'm ui/ux designer

Hi There! I'm Nguyen Phat (phatvphat)

Mình là lập trình viên Back-end, hiện đang là sinh viên học tại đại học HUTECH - Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM. Sở thích của mình là chụp hình, nghe nhạc và sáng tạo những chương trình rất gì và này nọ.

  • Email : phatvphat@gmail.com
  • Location : TP. HCM
  • Date of birth : 9 Dec 2001
  • Phone : +84 777 100 449

My Portfolio